marian jelínek

"Univerzální recept neexistuje"

K chystané besedě nám Marián Jelínek poskytl rozhovor, kde se zamýšlel nad dnešními dětmi, vývoji hokeje, ale i soukromých trénincích.

Žádný univerzální recept neznám a myslím, že ani neexistuje. Přesto lze nalézt určité prvky, které je možno vnímat jako fungující pravidla u každého, respektive v malých obměnách pro každého. A to je například problematika stanovování a dodržování limitů a s tím i výstupů z komfortní zóny či poměr mezi implicitním a explicitním učením. Ale hlavně by si měl každý z nás uvědomit, že při práci s dětmi je prvním a nejbližším pracovním nástrojem naše osobnost, respektive naše chování, hodnoty, které uznáváme a kterými se řídíme. Jednoduše to, jak žijeme.

Ano, lze to tak vnímat. Problémových otázek, respektive důvodů se nabízí celá řada. Já si myslím, že jsme nezachytili to, že ze života dětí zmizelo implicitní učení a my ho musíme zavést do tréninkového procesu. Nebylo to dříve nutné, ale teď se ukazuje, že se bez něho neobejdeme. Budeme o tom hovořit na přednášce.

Jedná se o otázky, které nelze jednoduše zodpovědět v pár řádcích. Víte, vše by mělo být v určité rovnováze, symbióze, harmonii, chcete-li. A tak je to i s poměrem tréninku týmového a individuálního. Ano, z určitého hlediska lze vnímat, že vedený týmový trénink by měl převládat. Na druhé straně kdysi děti trénovali navíc také samy na sídlištích po škole, nikdo jim to neorganizoval atd. a to už není. A tuto formu tréninku je nutné nějak nahradit. A navíc individuální přístup je efektivnější než práce v týmu, na druhé straně má i velké množství rizik, jako jsou neschopnost různých sociálních vazeb, egoismus, či nemožnost vytvářet lídry. Říkám že, je to o nalezení správného poměru, ani málo ani moc, a ten je u každého dítěte jiný. Záleží v jaké vývojové fázi se nachází, kde potřebuje přidat, co zlepšit. Víte, v neposlední řadě je také umět rozlišit, co to vlastně dítěti dává a jestli ho to naplňuje. Viděl jsem spousty individuálních tréninků, které byly ztrátou času, stály peníze, a efektivita velmi malá.

BESEDA S MARIANEM JELÍNKEM

09 / ŘÍJEN 2019