STIPENDIUM

DLOUHODOBÝ PROJEKT

KAŽDÝ MŮŽE SPORTOVAT

stipendium

proč jsme založili stipendium

Účelem Stipendia je umožnit zejména talentovaným sportovcům, jejichž rodina je aktuálně v nepříznivé finanční situaci, jejich úspěšný sportovní a osobnostní rozvoj, to vše při zachování motivace k dobrým studijním a sportovním výsledkům.

Plnění účelu bude mít pozitivní dopad na rozvoj sportovce a zároveň bude mít společenský význam v oblasti sociální.

 

stipendium

jak požádat o stipendium

Žádost o udělení finanční pomoci může být doručena

prostřednictvím elektronické pošty na adresu
info@nflevbenesov.cz nebo poštou na korespondenční adresu.
Žádost o udělení pomoci musí obsahovat:
– Informaci o trvalé adrese žadatele, stručné zhodnocení finanční situace v rodině, která omezuje možnost finanční podpory sportovního rozvoje žadatele
– Informaci o výši příjmů rodičů či opatrovníka žadatele (kopie daňového přiznání, potvrzení příjmu zaměstnavatele, doklad o příjmu dávek v hmotné nouzi)
– Kopii vysvědčení žadatele za poslední studijní rok + vyjádření třídního učitele (viz formulář)
– Zprávu hlavního trenéra týmu žadatele (viz formulář).

stipendium

VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Členové Výboru programu se zavazují k mlčenlivosti o takto získaných osobních údajích a nesmí je zpřístupnit třetím osobám.
Výsledek rozhodnutí Výboru o přidělení Stipendia bude sdělen žadateli či jeho zákonnému zástupci formou zasláním na uvedený e-mail do 1 měsíce od dodání všech vyžádaných formulářů 

a požadavků uvedených v programu.